2019 Man in ’t Vizier: Emiel De Cock

4 keer, telkens op 10 november, kon hij ons verrassen met een boeiende uitzetting over weinig gekende gebeurtenissen uit de eerste wereldoorlog. Dat was het geval in 2014, 2015, 2016, 2017. Bovendien verzorgde hij de inleiding bij de re-enactment van Compiègne in 2018.