2018 Inhuldiging Benoit Ballonstraat en François Beuckelaersstraat op 20/4/2018

Naast burgemeester Eddie De Block werden de gelegenheidsspeeches gegeven door twee VOSP-leden: Willy Albrecht en Hubert De Ridder. De VOSP ijverde immers al jaren voor een straat genoemd naar deze Peizegemse helden, een uit de eerste wereldoorlog als belangrijke pion bij de onderwaterzetting, en een als krijgsgevangene “Nacht und Nebel” tijdens de tweede wereldoorlog. De inhuldiging van de twee straten gebeurde in aanwezigheid van talrijke van de families Beuckelaers en Ballon. Na afloop was er ook nog een receptie aangeboden door de gemeente evenals een herdenkingsbrochure over de twee helden.

Frarnçois Beuckelaers, krijgsgevangene “Nacht und Nebel” tijdens WO 2.
Benoit Ballon, bevorderd tot sergeant na zijn heldendaad tijdens de onderwaterzetting van de Ijzervlakte
De familie Beuckelaers met in het midden onderaan “Jeanneke”, echtgenoot van François.
De familie Ballon met in het midden, Jan en rechts, Maria, resp. zoon en dochter van Benoit.