2014 Bezoek kamp Leopoldsburg

Op donderdag 15/05/2014 konden een veertigtal leden van de Vriendenkring Oud-Soldaten Peizegem naar het CBOS Noord in Leopoldsburg. Dit is het Noordelijk Centrum voor Beroepsopleiding en Scholing van de landcomponent van het Belgisch leger.

Cdt J. Tielens, die ook het vormingstraject van de kandidaat-vrijwilligers uitlegt, heet ons welkom. Tijdens de opleiding wordt er alles aan gedaan om de vrijwilligers te laten slagen in de proeven. De lat ligt een stuk lager dan in ‘onzen tijd’, want de nood aan jonge beroepsmilitairen is hoog. Na 9 weken is de basisopleiding hier meestal gedaan en zijn bijna 9 op 10 vrijwilligers geslaagd. Die vertrekken dan naar de aangeduide eenheid voor verdere opleiding. Over het algemeen is de contractduur beperkt tot 8 jaar. En hoeveel verdient zo’n beginnende beroepsmilitair? Die bedraagt meer dan 1400 € per maand. Bovendien is de sociale zekerheid van een hoog niveau en kunnen zelfs de gezinsleden voordelig worden verzekerd. Cdt P. Vandersmissen legt uit dat de ouders meestal meekomen op de eerste dag en er een rondleiding krijgen. Hij vertelt ook hoe de eerste week van de vrijwilliger verloopt met o.a. de leefregels van het huis….

Zicht bij het binnenkomen van de kazerne