2016 Bezoek Holocaust Museum

Na het bezoek aan de kazerne in Burcht reed onze bus richting Mechelen voor een bezoek aan de Kazerne Dossin. Van hieruit werden tussen 1942 en 1944 25.484 Joden en 352 zigeuners weggevoerd. Amper 5% keerde levend uit Auschwitz-Birkenau terug. De treinwagon/beestenwagen die naast de kazerne staat is daar een stil symbool voor.
De rondleiding met gids in dit museum begint met een indringend filmpje dat start met een muziekfestival, een massabijeenkomst, om via wegen van pesterijen, massabeïnvloeding en rassendiscriminatie en ontmenselijking van een volk te komen tot genocide:  het doelbewust uitmoorden van een volk of ras zoals de joden en de zigeuners ervaren tijdens WO2..

De muur met de meer dan 25000 portretten staat voor elk van de mensen die in de Kazerne Dossin passeerden op weg naar het concentratiekamp /gaskamers/massamoorden onder de Naziterreur.

Het museum is ingedeeld in 3 zalen (3 verdiepingen) met telkens een ander thema: massa, angst en dood.
Massa: het begint met pesterijen van joden en al wie afwijkt van het Duitse ras. De joden worden belaagd, beschadigd, beroofd, verjaagd.
Angst: joden worden geïsoleerd, uitgesloten van onderwijs, mogen ‘s nachts niet meer uit hun huis, kunnen niet meer terecht in winkels, moeten zich laten registreren als jood,…
Dood: nu worden ze opgeroepen, verzameld, op transport gezet naar Auschwitz-Birkenau, moeten werken als dwangarbeiders, worden uitgehongerd, in getto’s opgesloten, doodgeschoten, vergast.

Twee uur lang worden we geconfronteerd met foto’s, brieven, krantenartikelen, audiovisuele getuigenissen van mensen die werden weggevoerd.