2015 Honger bij ons, gifgas aan het front

Voor het 2de jaar op rij organiseerde de VOSP  op 10/11/2015 een vertelavond met Emiel De Cock met als thema: “Gifgas aan het front en honger hier bij ons”.

Het talrijk aanwezige publiek genoot duidelijk van de boeiende voorstelling van Emiel De Cock. Het eerste gedeelte handelde over de groeiende schaarste van voedingsmiddelen door de opeisingen van de Duitse bezetter en de daarmee gepaard gaande dure voedingswaren in 1917. Zo werd varkensspek meer dan 7 maal duurder tijdens die eerste wereldoorlog. 70% van de bevolking leed armoede en moest het stellen met gemiddeld 700 tot 900 kcal terwijl het gemiddelde voor de oorlog 2000 was.

Emiel gaf ons inzicht in landbouw en voeding in WO1 en wat de honger, en de daarmee gepaard gaande conflicten, veroorzaakte in de maatschappij. De honger was heel nijpend en leidde tot dramatische situaties. Er werd weinig vlees geconsumeerd. Maar dit gold niet voor iedereen.

De burgerij was immers nog steeds kapitaalkrachtig en kon zich bevoorraden op de zwarte markt. Vervolgens belichtte Emiel de haat tegen de landbouwers. Er was ook lokale solidariteit en er werden coöperatieve initiatieven genomen.  Door de voedselschaarste probeerde men een zuinige, goedkope en smakelijke keuken te promoten, voornamelijk gebaseerd op aardappelen en groenten….

Na de pauze ging het over de gasaanvallen. Hij schetste de ontreddering bij de soldaten tijdens die eerste gasaanval en het gebruik van gas als wapen en shell shock (psychische gevolgen van traumatische gebeurtenissen en ervaringen). Het leed dat WO I veroorzaakte werd treffend weergegeven door videofragmenten, tekeningen, tabellen enz.