2015 Bezoek Tielen

Voor de zoveelste keer zorgde ons lid Brigadegeneraal BD André Van Baelen voor een bezoek aan een kazerne . Het werd het 3e bataljon parachutisten, gehuisvest in het kwartier P. Gailli in Tielen . Op 16 april vertrokken wij aan Café Taxi met de bus richting Tielen Het feit dat André korpsoverste van het 3e Bataljon Para was geweest zorgde voor een speciale ontvangst : we werden verwelkomd door adjudant-chef Dirk Biemans en getrakteerd op een tas koffie met boterkoeken . Iedereen verrast !!!
Na de koffie volgde een briefing over de basisopleiding van de kandidaat para’s en de verdere werking van het bataljon . Hierna splitste de adjudant ons in 2 groepen omdat sommige locaties te klein waren voor een groep van 46 man . Het verdere programma ,
afwisselend per groep, zag er als volgt uit : – uitleg over en werking van de gebruikte parachutes. – voorstelling en uitleg over de nieuwe wapens die nu gebruikt worden door de para’s, meestal handwapens, vizieren en nachtvizieren .