2007

02/01/2007 Er werd overgegaan tot de oprichting van een feitelijke vereniging met als benaming Vriendenkring Oud-Soldaten Peizegem (VOSP) en als dusdanig erkend door het Gemeentebestuur. Zo luidde het bericht dat verscheen in de Klakson:

Ontsproten uit een “historisch aangekweekte mentaliteit”, zoals sommigen beweren, heeft Peizegem niet aan de drang kunnen weerstaan zijn eigen vriendenkring van oud-soldaten op te richten.

Sedert 2003 wordt er door de Peizegemse oud-soldaten, na de 11 novemberviering – mis, optocht,  neerlegging van de kransen op de graven van de gesneuvelden en na de receptie aangeboden door het gemeentebestuur – lustig getafeld.

Dit initiatief, “hun 11 november diner”, dat in Merchtem nog niet bestaat, kende een zodanig succes dat zij dit jaar met een 40-tal vrienden de benen onder de tafel schoven in een gezellige sfeer van vriendschap en kameraadschap.

Naast deze traditionele 11 novemberviering, die uiteraard centraal blijft staan, organiseert de VOSP een waaier aan activiteiten: uitstappen naar “militaire doelwitten”, boswan-delingen, petanque-ontmoetingen, schietsessies, culturele- en culinaire uitstappen enz…

Bovendien geeft de vereniging een zesmaandelijks blaadje uit “IN ’T VIZIER” waardoor de leden op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van de vriendenkring.

Foto: een delegatie tijdens de neerlegging van bloemen op de graven van de gesneuvelden, in Peizegem.

Kortelings wordt ook de nieuwe vlag van de vereniging ingewijd.

Langs deze weg wordt aan alle oud-soldaten van Peizegem en groot Merchtem de gelegenheid gegeven aan te sluiten bij de vriendenkring.

Het bestuur


13/01/2007 Uitnodiging voor een beperkte delegatie van VOSP door voorzitter prof. em. R. Coekelbergs van het “Nationaal Gedenkteken Breendonk” voor een uitzonderlijk bezoek aan een nieuwe tijdelijke tentoonstelling “Deportatie en genocide, een Europese tragedie in het Fort van Breendonk.
19/01/2007 Nieuwjaarreceptie in café taxi.
10/03/2007 Eerste natuur- en boswandeling onder leiding van François Van Den Broeck. Vertrek op het stationsplein richting Buggenhout-Bos. Rond de middag “gamellenbivak” in het bos verzorgd door Philippe en Els Van Schel – Tilburgh. Maar zelfs een bivak kost geld. Het bestuur had echter geen geld in kas en dus werd er gedacht “Wie zal dat betalen?”. Gelukkig was er een milde sponsor (Bart Okens) die financieel bijsprong.
16/04/2007 Petanque-avond in de Blockskens.
06/06/2007 Eerste VOSP culturele avond in Peizegem. Deze woensdag werd voor onze jonge “Vriendenkring Oud Soldaten Peizegem” een memorabele dag. Net op de verjaardag van de landing in Normandië (D-day) mochten we Dr. Natan Ramet als gastspreker verwelkomen. Hij is een Antwerpse Jood van Poolse origine, stichter en voorzitter van het Joods Museum van Deportatie en Verzet te Mechelen.
Dr. Natan Ramet, één der laatste overlevenden van Auschwitz, vertelt zijn aangrijpend verhaal van deportatie naar dit vernietigingskamp. Een afgeladen zaal, vol met meer dan 200 belangstellenden, werden verwelkomd door burgemeester Eddie De Block en onze voorzitter Jos Saerens. Nog een woordje van dank aan Kris De Pauw, verantwoordelijke schepen van cultuur voor Peizegem voor zijn aanwezigheid en voor het geschenk van de gemeente dat overhandigd werd aan onze gastspreker.
Ten slotte bedanken we nog Etienne Vander Stappen, die het ons financieel mogelijk heeft gemaakt het gebruik van de zaal Libanon te bekostigen.