2002

11/11/2002 Gezien er in Peizegem geen 11 novemberherdenking was, werd er besloten tot het bijwonen van de 11 novemberviering in Merchtem. Na de ceremonie daar zorgde Frans Parijs voor haring en brood in café Taxi. Daarna cafébezoek in Peizegem. Er kwamen enkele leden bij waaronder Julien Van Buggenhout die Roger De Maeyer opvolgt als vertegenwoordiger van Peizegem bij de Kring Oud Soldaten Merchtem.

Lijst met leden en hun maandelijkse betaling van lidgeld